สินค้าและบริการของเรา

01. ระบบฐานข้อมูลการขายแบบ on-line at www.dwsthailand.com
(Shared Sales Data Warehousing System):

DWS Thailand เป็นอีกหนึ่งบริการของ บริษัท ไทยบิซิเนสโฮสต์ ( www.thaibusinesshost.com) ที่ให้บริการกับลูกค้ารายย่อย ที่มีความต้องการใช้ระบบรายงานวิเคราะห์การขายแบบ On-Line บนหน้าเว็บ จากฐานข้อมูลโปรแกรมเอ็กเพรส หรือบิซิเนสพลัส โดยระบบงานของเราจะมีการแชร์โปรแกรมที่การใช้งานบนเว็บร่วมกัน ส่วนข้อมูลของลูกค้าจะถูกแยกกันตามรหัสผู้ใช้งานที่ เข้ามาใช้งาน ในระบบงานเป็นบริษัทๆ ไป ผู้ใช้งานแต่ละคนจะสามารถเห็นข้อมูลได้เฉพาะของลูกค้าเองเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย ให้กับลูกค้าของเรา โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าพัฒนาโปรแกรมและระบบงานของลูกค้าเอง
ข้อดีของบริการนี้ คือ

  • เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีหลายแผนก และต้องการข้อมูลในการวิเคราะห์ และติดตามการขาย
  • ธุรกิจมีสถานประกอบการหลายที่ หรือหลายบริษัท ระบบสามารถรวมข้อมูลจากทุกสาขา หรือทุกบริษัท มาไว้ที่ฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมของธุรกิจของทุกสาขา หรือทุกบริษัท ได้แบบวันต่อวัน
  • ผู้บริหารไม่ได้อยู่ประจำที่สำนักงาน ระบบงานนี้ผู้บริหารสามารถเปิดดูข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา
  • เป็นต้น
หากสนใจบริการนี้ สามารถดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dwsthailand.com

02. โปรแกรมสร้างรายงานเป็นแฟ้มข้อมูล Excel จากฐานข้อมูลโปรแกรมเอ็กเพรส
(Express to Excel Report Generator : Express-RG)

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมเอ็กเพรส เพื่อใช้ดึงข้อมูลจากโปรแกรมเอ็กเพรส ออกมาเป็นรายงานในรูปแบบ Excel พร้อมกราฟแสดงยอดขายในมุมมองต่างๆ
ข้อดีของโปรแกรมนี้ คือ

  • เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีผู้ใช้งานไม่กี่คน และต้องการข้อมูลในการวิเคราะห์ และติดตามการขาย
  • ธุรกิจมีสถานประกอบการเดียว แต่อาจมีหลายบริษัทได้ ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานเองจากฐานข้อมูลโปรแกรม เอ็กเพรสได้ตรงๆ แบบทันที
  • ผู้บริหารอยู่ประจำที่สำนักงาน สามารถเข้าถึงเครื่องที่ใช้โปรแกรมเอ็กเพรส้ได้
  • เป็นต้น
หากสนใจโปรแกรมนี้ สามารถดูลายละเอียดเพิ่มเติม โดย คลิกที่นี่