ผลงานของเรา

 • ระบบรายงานขายบนเว็บ จากข้อมูลโปรแกรมบัญชี Express (Express Sales Data Warehouse System):
  ระบบงานของเราจะทำการส่งออกข้อมูลจากโปรแกรมบัญชี Express ของผู้ใช้งาน ไปยังเซอร์เวอร์ของเรา จากนั้นระบบของเราจะทำการประมวลผลข้อมูล เพื่อแสดงเป็น รายงานขาย รายงานวิเคราะห์การขายในรูปแบบต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าเว็บ เพื่อดูรายงานได้จากทุกที่ ตลอด 24 ชม. โปรแกรมทั้งหมดในระบบงานทำงานแบบอัตโนมัติ ตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ทำให้การส่งข้อมูลและประมวลผลข้อมูลมีความเที่ยงตรงสูง ไม่ต้องรอพนักงานมาจัดทำสรุปรายงานเอง ซึ่งต้องใช้เวลาในการทำและมีโอกาสเกิดความ ผิดพลาดสูง ในปัจจบันการแข่งขันในตลาดมีค่อนข้างสูง การรู้ถึงข้อมูลยอดขายของบริษัท อย่างรวดเร็วและเที่ยงตรงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการบริหารการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
 • ระบบส่งเมล์ให้ลูกค้าอัตโนมัติ (Automatic Mail Sending System)
  ระบบงานของเราสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ให้กับลูกค้าของผู้ใช้งานทางอีเมล์ เราสามารถ ทำการเชื่อมต่อกับระบบบัญชีของบริษัทผู้ใช้งาน เช่น โปรแกรมบัญชี Express, JD Edwards, SAP และอื่นๆ หรือจะทำการอัพโหลดข้อมูลเป็น Excel หรือ CSV File ไปที่เว็บของเราก็ได้ ระบบโปรแกรมของเราจะทำการสรุปเป็นรายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งานในรูปแบบของ อีเมล์แล้วส่งให้กับลูกค้าของผู้ใช้งาน แบบอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เป็นระบบงานที่ช่วยส่งเสริมการขายในการส่งข้อมูลให้ลูกค้า เช่น การส่งยอดสั่งซื้อ สินค้าสะสมในแต่ละเดือนให้ลูกค้าแต่ละรายในทุกๆ เช้า, แจ้งข้อมูลหมายกำหนดการส่งสินค้า ให้กับลูกค้าก่อนวันส่ง เป็นต้น เป็นระบบงานที่ช่วยลดงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ให้กับลูกค้าของท่าน
 • ระบบส่ง SMS ให้ลูกค้าอัตโนมัติ (Automatic SMS Sending System)
  เป็นระบบงานคล้ายๆ กับการส่งเมล์ให้ลูกค้าอัตโนมัติ เพียงแต่เปลี่ยนเป็นส่ง SMS แทน ซึ่งข้อมูลจะถึงมือลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือแทน ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อการส่งข้อมูล ให้กับทีมงานขาย เช่น ส่งยอดขายรายวันให้กับทีมขาย เพื่อกระตุ้นการทำงานของทีมขาย หรือ ส่งข้อมูลเตือนต่างๆ ไปยังทีมขาย หรือทีมบริหาร เป็นต้น
 • ระบบส่งรายงานขายทางอีเมล์ให้กับฝ่ายบริหารอัตโนมัติ (Automatic Sales Reporting System)
  เป็นระบบงานที่ใช้ส่งข้อมูลรายงานสรุปต่างๆ ในรูปแบบ Excel หรือ CSV File ไปทางอีเมล์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีของบริษัทผู้ใช้งาน เช่น โปรแกรมบัญชี Express, JD Edwards, SAP และอื่นๆ หรือจะทำการอัพโหลดข้อมูลเป็น Excel หรือ CSV File ไปที่เว็บของเราก็ได้ ระบบโปรแกรมของเราจะทำการสรุปเป็นรายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งานในรูปแบบของ Excel หรือ CSV File แล้วส่งเป็นแฟ้มแนบไปกับอีเมล์ ให้กับฝ่ายบริหาร เป็นต้น
 • และระบบงานอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Other Ad-Hoc System )
  นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เรายังได้พัฒนาระบบงานอื่นๆ ให้กับลูกค้า เช่น
  - ระบบงานคุมคลังสินค้าสำหรับสินค้าที่มีซีเรียลนัมเบอร์ (Serial No.) และเชื่อมต่อ กับ โปรแกรมบัญชี Express
  - ระบบงานคุมการผลิต ที่มีทั้งสินค้าวุตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป มีสูตรการผลิต Bill of Material - (BOM)
  - และอื่นๆ